do kasy suma: 0,00 zł
Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00
Uprawnienia konsumentów

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy


Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa stanowi uprawnienie pozwalające na sprawdzenie dostarczonego towaru oraz jego ewentualny zwrot w przewidzianym prawem terminie bez podawania przyczyny.


Ważne! Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przysługuje tylko kupującemu będącemu konsumentem, a więc osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą.
Kupującym będącym przedsiębiorcami, nabywającymi towar w ramach prowadzonej działalności nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.


Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy można wykonać w terminie 14 dni. Termin ten jest liczony od momentu odebrania przesyłki. Odstąpienia od umowy można dokonać poprzez przesłanie oświadczenia na adres sklepu reklamacje@wiertarka.pl. Wraz z załączonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zakupu  ……………(oświadcznenie).

Konsument jest zobowiązany do pokrycia wszystkich bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania do sklepu).
Sklep zwraca konsumentowi równowartość ceny zakupionego towaru oraz koszt najtańszego dostępnego dla danego towaru sposobu jego doręczenia.


Ważne! Jeżeli decydują się Państwo na zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy, prosimy o wskazanie tej okoliczności już podczas składania reklamacji.

Sposób przeprowadzania procesu zwrotu towaru dokonanego w ramach odstąpienia od umowy.


Po potwierdzeniu zwrotu towaru oraz zbadaniu jego stanu w celu stwierdzenia braku usterek bądź nadmiernego użytkowania, niezwłocznie przekażemy wniosek o zwrot środków na podany w formularzu numer konta.

Ważne! Konsument ponosi zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zgodnie z motywem 47 wytycznych Komisji Europejskiej do dyrektywy 2011/83/UE: „W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie”. W przypadku stwierdzenia użytkowania towaru powodującego zmniejszenie jego wartości zostaną Państwo poinformowani o kwocie należnego sklepowi odszkodowania, o którą zostanie pomniejszona wartość zwracanych środków.
Szczególne uprawnienia konsumentów w ramach rękojmi
W przypadku, gdy w towarze ujawniła się wada po upływie 14 dni od jego obioru lub jeżeli podstawą zwrotu była wada towaru, żądania dotyczące zwrotu towaru lub usunięcia jego wady są traktowane jak roszczenia z tytułu rękojmi.
W przypadku żądań konsumentów, jeżeli wada ujawniła się w ciągu roku od chwili dostawy towaru, domniemywa się, że istniała ona już w chwili jego wydania. W celu potwierdzenia tej okoliczności kierujemy towar do serwisu producenta, a po ustaleniu odpowiedzialności sklepu rozpatrujemy reklamacje zgodnie z przepisami dotyczącymi rękojmi.
W ramach reklamacji składanej przez konsumenta może on zamiast naprawy towaru żądać wydania mu egzemplarza wolnego od wad, a w przypadku propozycji wydania nowego egzemplarza towaru żądać jego naprawy, chyba że wybrany sposób usunięcia wady będzie niemożliwy lub będzie wiązał się niewspółmiernie wysokimi kosztami po stronie naszego sklepu.
Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie poglądowy oraz nie stanowi oświadczenia dotyczącego zobowiązań sklepu wobec klientów. Zobowiązania takie wynikać mogą wyłącznie z Regulaminu, zawartych umów oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl